Wrzesień z „Laboratorium Przyszłości” w SP 2 Grajewo

 
 
Nowoczesne wyposażenie szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wpływa na  poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie. Od września 2022 r. uczniowie mogą uczęszczać na koło robotyki i programowania, koło dziennikarskie, informatyczne, dziewiarskie. Różnorodne zajęcia dodatkowe sprzyjają odkrywaniu talentów uczniów, rozwijaniu ich zainteresowań, pozwalają na uczenie się poprzez eksperymentowanie, doświadczanie.
 
#LaboratoriaPrzyszłości
 
 
#LaboratoriaPrzyszlosc

 
NA GÓRĘ