Samorząd uczniowski

W roku szkolnym 2023/2024 opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
 
Milena Pieloch
Magdalena Wierzbicka
Jakub Okulewicz
 
W tym roku szkolnym zostało wybrane prezydium MSU:
 
Przewodnicząca -  Maja Moch
 
Zastępca – Aleksandra Kowalczyk 
 
Członek – Amelia Konopka 
 
  

Opiekunami Małego Samorządu Uczniowskiego są:

Agnieszka Sokołowska
Mirosława Boć
 
W tym roku szkolnym zostało wybrane prezydium MSU:
 
Przewodnicząca -  Marcelina Borawska
 
Zastępca – Nina Barankiewicz 

Członkowie: Maja Moszczyńska i Aleksandra Moszczyńska
 
 
 
 

 

NA GÓRĘ