Samorząd uczniowski

     Od 2013 r. w naszej szkole działa Mały Samorząd Uczniowski. Głównym celem jest rozwijanie  samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią wśród uczniów klas 1-3 oraz uczenie demokratycznych form współżycia, kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole, realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Mały Samorząd Uczniowski uczestniczy  w organizacji apeli i uroczystości szkolnych, w akcjach charytatywnych oraz w akcjach ogólnopolskich jak również organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne. Organizuje i przeprowadzi konkursy dla klas I - III.

Opiekunami MSU są panie A. Sokołowska i W. Mulewska.

W tym roku szkolnym zostało wybrane prezydium MSU:

Przewodnicząca -  Magdalena Jastrzębska

Zastępca – Julia Koniecko

Zastępca  - Izabela Bukowska

Członek – Lena Suszczyńska.

Opiekunowie MSU

NA GÓRĘ