„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” - materiały szkoleniowe

 

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieliwojewództwa podlaskiego” nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach z zakresukompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.

Szkolenie realizowane było w dwóch blokach: dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu oraz scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli w wyniku uczestnictwa można pobrać poniżej wiadomości. Wszystkie pliki opublikowane są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna(link)

Projekt„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

NA GÓRĘ