"Zaprojektuj okładkę ulubionej książki" konkurs Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym ph. "Zaprojektuj okładkę ulubionej książki". 

Czas trwania konkursu: 6.03.2023-3.04.2023.

 

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Oddziale dla dzieci MBP.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem „ Zaprojektuj okładkę ulubionej książki”

 

Organizatorem konkursu jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI W GRAJEWIE.  

I. Cel konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności kreatywnego myślenia
 • doskonalenie umiejętności plastycznych
 • promowanie czytelnictwa wśród dzieci  

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych  

2.Warunki uczestnictwa:

 • nadesłanie przez uczestnika jednej pracy, wykonanej samodzielnie
 • projekt okładki ma być oryginalny, nie może być kopią już istniejącej
 • do pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, tytuł pracy, nr telefonu
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora 

III.  Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu okładki ulubionej książki dowolną techniką plastyczną. 

IV.  Forma pracy

 • format pracy –A3, A4
 • technika dowolna
 • projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść 

V.  Termin dostarczania prac

 1. Prace należy  dostarczyć do dnia 3.04.2023 r. (poniedziałek) w Oddziale dla dzieci MBP (Osiedle Broniewskiego 3).
 2. Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane   na  naszej stronie internetowej: www.biblioteka.grajewo.pl oraz na FB. 

VI.   Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • sposób ujęcia tematu
 • oryginalność okładki
 • walory artystyczne
 • estetyka pracy 
 • kompozycja
 • interpretacja własna

 

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

 

 

NA GÓRĘ