Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

 Dnia 13 maja 2019r. w  naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Corocznie nasi uczniowie upamiętniają ten szczególny dla Polski dzień, a tym razem montaż słowno- muzyczny przygotowali uczniowie klas: VIa i VIb.

  Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze informacje na temat uchwalonej 3 maja 1791r. Konstytucji- pierwszej w Europie, a drugiej  na  świecie. Dokument ten wprowadzał ład i porządek w państwie, a jego autorami byli m.in. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Staszic.

Na program artystyczny występu złożyły się również wiersze i piosenki podkreślające ważne dla Polski wartości: Ojczyzna, wolność, patriotyzm.

Powagę uroczystości podkreślała scenografia w barwach narodowych przygotowana przez zespół artystyczny nauczycieli naszej szkoły, prezentacja multimedialna oraz galowe stroje młodych artystów.

Odbiorcami tej akademii byli nauczyciele oraz młodsi i starsi uczniowie naszej szkoły.

     Słowo końcowe wygłosiła p. dyrektor Barbara Ciszewska, która podziękowała uczniom i opiekunom za przygotowanie uroczystości     i odwołała się do znaczenia Konstytucji dla państwowości polskiej.

 

Organizatorzy

NA GÓRĘ