Pasowanie na ucznia

16 października  2015 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie na ucznia.

 Zgodnie ze szkolną tradycją uczniowie klas pierwszych w asyście średniowiecznych dam dworu oraz rycerzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów  Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie. Świadkami tego wydarzenia byli: wiceburmistrz Miasta Grajewo – pan Maciej Bednarko, przewodnicząca Rady Rodziców -    pani Emilia Zyskowska,  pani Dyrektor Barbara Ciszewska, pani wicedyrektor Grażyna Cudna,  wychowawczynie klas pierwszych oraz grono pedagogiczne, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo pierwszoklasistów. Dzieci z wielkim przejęciem powtarzały za panią dyrektor Barbarą Ciszewską słowa przyrzeczenia, następnie zostali mieczem pasowani na uczniów. Uroczyste ślubowanie złożyli również rodzice uczniów.

Pierwszoklasiści udowodnili, że są  prawdziwymi uczniami prezentując ciekawą część artystyczną. Na zakończenie uroczystości  wychowawczynie  klas pierwszych wręczyły dzieciom  pamiątkowe  dyplomy i upominki. Uczestników uroczystości oraz gości zaproszono do wspólnych pamiątkowych zdjęć.   

NA GÓRĘ