Magnetyzm 2

Grupa B


 W zadaniach 1-14 wybierz jedną poprawną odpowiedź.

 

1. Magnesy przedstawione na rysunku:                                   

a)    odpychają się,

b) przyciągają się,

c)     nie oddziałują na siebie,

d)    początkowo się przyciągają, a po zetknięciu - odpychają.

2. Wskaż zdanie fałszywe.

a)    Każdy ferromagnetyk jest magnesem.

b) Każdy ferromagnetyk można namagnesować.

c)     Ferromagnetyk jest zbudowany z domen magnetycznych.

d)    Ferromagnetyk wykazuje bardzo silne właściwości magnetyczne.

3. Właściwości magnetycznych nie wykazuje:

a)    Ziemia,

b) magnes,

c)     każdy metal,

d)    przewodnik, przez który płynie prąd elektryczny.

4. Ferromagnetykami są:

a)    glin, żelazo, złoto,

b) cyna, miedź, cynk,

c)     żelazo, nikiel, kobalt,

d)    kobalt, nikiel, miedź.

5. Zwojnica z rdzeniem ze stali miękkiej podłączona do źródła napięcia staje się:

a)    cewką,

b) solenoidem,

c)     elektroskopem,

d)    elektromagnesem.

6. Silnik elektryczny prądu stałego:

a)    wytwarza prąd zmienny,

b) zamienia energię elektryczną na mechaniczną,

c)     zamienia energię mechaniczną na elektryczną,

d)    zamienia energię elektryczną na energię cieplną.

7. Jeżeli magnes sztabkowy rozdzielisz na dwie części, to otrzymasz:

a)    dwa magnesy,

b) dwie nienamagnesowane sztabki,

c)     dwa różnoimienne bieguny magnetyczne,

d)    dwa magnesy, ale pod warunkiem, że rozdzielisz go na dwie części jednakowej długości.

8. Wiszący pierścień miedziany, przez który płynie prąd, został przyciągnięty przez metalową sztabkę. Oznacza to, że:

a)    sztabka jest magnesem,

b) sztabka nie jest przewodnikiem,

c)     sztabka jest wykonana z miedzi,

d)    sztabka jest wykonana z dowolnego metalu.

9. Przedstawione na rysunku przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny:  

 

a) odpychają się,

b) przyciągają się,                                                                               

c)     nie oddziałują na siebie,                                                                   

d) najpierw się przyciągają, a potem - odpychają.

10. W silniku elektrycznym prądu stałego szczotki służą do:

a)    czyszczenia wirnika,

b) doprowadzania prądu do wirnika,

c)     zwiększania prędkości obrotów silnika,

d)    zmniejszenia prędkości obrotów silnika.

11. Działanie magnetyczne elektromagnesu można wzmocnić przez:

a)    zwiększenie liczby zwojów,

b) zmniejszenie liczby zwojów,

c)     zmniejszenie natężenia prądu,

d)    zmniejszenie przyłożonego napięcia.

12. Igła magnetyczna nie wychyliła się, jeżeli:

a)    położono ją w pobliżu magnesu,

b) zbliżono do niej naelektryzowaną pałeczkę ebonitową,

c)     zmieniono jej położenie względem biegunów ziemskich,

d)    ustawiono ją w pobliżu przewodnika z prądem elektrycznym, równolegle do niego.

  

13. Zwojnice przedstawione na rysunku:

 

a)    drgają,

b) odpychają się,

c)     przyciągają się,

d)    nie oddziałują na siebie.

14. Wskaż rysunek przedstawiający sytuację, w której magnes i zwojnica wzajemnie się odpychają.


 

15. Oznacz bieguny zwojnicy przedstawionej na schemacie.

 

 

16. Opisz budowę i zasadę działania elektromagnesu. Podaj trzy przykłady jego zastosowania.

....................................................................................................................................................................................................

NA GÓRĘ