„Sprzątanie świata 2018”

  Od połowy września, w różnych terminach w poszczególnych klasach sprzątaliśmy nasz lokalny świat. Od klas młodszych:  Id  z  p.Danutą Jabłońską, IIIb z p. Mirosławą Boć, IVd z p.Anną Wróblewską  aż po najstarsze w szkole: VIIIb z p. Renatą Kozikowską  przeczesywaliśmy teren wokół naszej szkoły i  sąsiednich ulic:  Strażackiej i parku miejskiego, Mickiewicza, Ełckiej w poszukiwanie zalegających śmieci.

Kolejny rok z rzędu sprzątamy nasz lokalny kawałek świata. Po co to robimy?

BO wychodzimy z założenia, że nikt inny, tylko CZŁOWIEK najbardziej go zanieczyszcza. A jak brudzimy, musimy sprzątnąć. Chcielibyśmy, by każdy z tego założenia wychodził.

            Co nami kieruje? Przede wszystkim  odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego wokół nas,  ale też kształtowanie właściwych postaw własnych i tych, którzy pytali, dlaczego to robimy.

Nieważne, że  trzeba było schylić się po szklaną butelkę , plastikowe opakowanie czy  papier, zalegające dłuższy czas. Ważny jest efekt: nagle zrobiło się wokół nas czysto i przyjemnie.

Mamy nadzieję ,że najmłodsi  właściwie zrozumieli potrzebę  dbałości   o całą planetę i swoją postawą zarażą najstarszych, również tych w swoich domach.  Jeśli nawet po części postawy te przełożą się na codzienne działania w tym zakresie, będzie nam bardzo miło.

                                   Z ekologicznym pozdrowieniem!

 

NA GÓRĘ