Apel Papieski

Dnia 29 października 2019r. po raz kolejny odbył się uroczysty apel upamiętniający wielkiego Polaka- Świętego Jana Pawła II. Montaż słowno- muzyczny przygotowany został przez uczniów klas IVb, VIIb i VIIId, a hasło tegorocznego dnia papieskiego brzmiało:

,, Wstańcie, chodźmy!”.

Na występy artystyczne uczniów złożyły się: utwory recytowane, piosenki, słowa czytane, fragmenty archiwalnych nagrań, które przybliżyły wszystkim najważniejsze fakty z życia papieża - od dzieciństwa do ostatnich dni Jego ziemskiego pielgrzymowania. Wzbogaceniu treści naszego przedstawienia posłużyła ciekawa prezentacja multimedialna. Podejmowano rozważania o powołaniu, o ludziach, miejscach, symbolach, które odegrały ważną rolę w życiu Jana Pawła II, naszej Ojczyzny i całego świata. Apel był doskonałą okazją do przypomnienia bogactwa nauczania papieskiego przepełnionego dobrocią, miłością do bliźniego, mądrością
i pięknem człowieczeństwa.

Była to lekcja patriotyzmu i świętości, zachęcająca do czerpania jak najwięcej
z Testamentu wielkiego polskiego autorytetu naszych czasów, jakim był Jan Paweł II.

Podniosły charakter święta podkreśliła piękna dekoracja wykonana przez nauczycielski zespół artystyczny.

Dzięki takim wydarzeniom nasz Rodak - Święty Jan Paweł II i Jego nauki żyją w naszej pamięci.

Nasz apel zakończyły słowa:

To zaszczyt ponad wieki,

mieć Papieża Rodaka.

Nasz drogi , Ojcze Święty

Tobą i Bogiem

Dziś Polska jest bogata.

 

Organizatorzy: Zofia Kurzątkowska, Aneta Pawłowska,

Gabriela Michalska, Jakub Okulewicz.

 

NA GÓRĘ