Mały człowiek może zostać małym ratownikiem

W miesiącu wrześniu 2020r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Zajęcia prowadziłapani Agnieszka Sokołowska, która otrzymała certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podczas zajęć152 uczniów z poszczególnych klas 2 i 3 w trakcie zabawy uczyło się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie poszkodowanej. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację WOŚP typu: podręczniki do nauki pierwszej pomocy dla dzieci, manekinLittleAnia oraz tekturowe telefony komórkowe.
Omawiano następujące tematy:
  1. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego.
  2. Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy.
  3. Sprawdzenie oddechu.
  4. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
  5. Uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych
NA GÓRĘ