WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 


       
    
   
       PRZEDMIOT
    
    
   

liczba przystępujących do egzaminu w szkole

 

Średni wynik

W %

 

Pozycja w skali staninowej

Średni wynik w

gminie

powiecie

wojewódz- twie

kraju

język polski

91 

70 5 68 68 69 69

historia i wiedza o społeczeństwie

91

68 7 61 59 60 59

matematyka

91

53 7 48 45 48 47

przedmioty przyrodnicze 

91

60 7 55 53 53 55

język angielski_poziom podstawowy 

69

80 7 72 63 68 67

język angielski_poziom rozszerzony

69 65 - - - - -

język niemiecki_poziom podstawowy

14

59 6 56%  53%  54%  54%

język rosyjski_poziom podstawowy

8

66 - - -

-

-

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016


       
    
   
       PRZEDMIOT
    
    
   

liczba przystępujących do egzaminu w szkole

 

Średni wynik

W %

 

Pozycja w skali staninowej

Liczba uczniów z wynikiem

Średni wynik w

niskim

średnim

wysokim

gminie

powiecie

wojewódz- twie

kraju

język polski

64 67 5 19 34 11 69 68 68 69

historia i wiedza o społeczeństwie

64

60 7 9 35 20 56 56 56 56

matematyka

64

51 6 16 30 18 50 50 49 49

przedmioty przyrodnicze 

64

54 6 9 37 18 53 51 52 51

język angielski_poziom podstawowy 

44

71 7 9 20 15 70 63 66 64

język angielski_poziom rozszerzony

44 55 - - -   - - - -

język niemiecki_poziom podstawowy

7

83 8 0 2 5 65 57 56 57

język rosyjski_poziom podstawowy

13

79 - - - - - -

-

-

Rok szkolny 2014/2015

 

 

 


       
    
   
       PRZEDMIOT
    
    
   

liczba przystępujących do egzaminu w szkole

 

Średni wynik

W %

 

Pozycja w skali staninowej

Liczba uczniów z wynikiem

Średni wynik w

niskim

średnim

wysokim

gminie

powiecie

wojewódz- twie

kraju

język polski

88 65 6 10 61 17 63 60 62 62

historia i wiedza o społeczeństwie

88

72 8 7 55 26 68 65 65 64

matematyka

88

57 7 6 60 22 54 50 50 48

przedmioty przyrodnicze 

88

57 8 8 50 30 54 50 51 50

język angielski_poziom podstawowy 

78

73 7 7 50 21 69 64 68 67

język angielski_poziom rozszerzony

78 56 - 8 47 23 50 43 49 48

język niemiecki_poziom podstawowy

1

100 - - - 1 66 55 56 57

język rosyjski_poziom podstawowy

9

78 - - 4 5 57 56

65

58

 


 

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 


       
    
   
       PRZEDMIOT
    
    
   

liczba przystępujących do egzaminu w szkole

Średni wynik

W %

Pozycja w skali staninowej

Liczba uczniów z wynikiem

Średni wynik w

niskim

średnim

wysokim

gminie

powiecie

wojewódz- twie

kraju

język polski

110

70,9

 6 

22 

56

32 

68,7%

65,1%

66,6%

 68%

historia i wiedza o społeczeństwie

110

 65,0

7

16 

62

 32

62,1%

58,6%

 59,4%

59%

matematyka

110

51,2

6

19

59

32

49,2%

45,8%

 48,3%

  47%

przedmioty przyrodnicze 

110

59,7

7

11

61

38

56,4%

   52,1%

52,6%

  52%

język angielski_poziom podstawowy 

78

 77,0

7

6

46

26

75,2%

64,4%

68,5%

 67%

język angielski_poziom rozszerzony

78

 60,4

-

-

-

-

54,1%

42,1%

47,0%

46%

język niemiecki_poziom podstawowy

11

62,5

7

2

3

6

53,0%

49,4%

53,5%

 54%

język niemiecki_poziom rozszerzony

1

100,0

-

-

-

-

77,5%

77,5%

81,9%

39%

język rosyjski_poziom podstawowy

21

51,1

-

-

-

-

44,7%

44,9%

66,4%

 61%

W skali staninowej   5 - poziom średni (w % jest to przedział wyników 40 -59, procent wyników zawartych w przedziale - 20),

 

                             6 - poziom wyżej średni (w % jest to przedział wyników 60-76, procent wyników zawartych w przedziale - 17),

                           

                             7 - poziom wysoki (w % jest to przedział wyników 77-88, procent wyników zawartych w przedziale -12 )

                             

                             8 - poziom bardzo wysoki (w % jest to przedział wyników 89-95, procent wyników zawartych w przedziale - 7)

NA GÓRĘ