Zasady funkcjonowanie biblioteki szkolnej w czasie trwania pandemii

Biblioteka szkolna informuje,że pomimo nauczania zdalnego umożliwia Czytelnikom wypożyczanie  materiałów bibliotecznych

Procedura wypożyczania zbiorów:

1. Biblioteka szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 . 

2. Czytelnik składa zamówienie na wybrane publikacje online poprzez platformę Teams, Librus lub telefonicznie (86) 272-62-25 ; (86) 272-30-63 wew. 226,  w godzinach funkcjonowania biblioteki. 

3. Bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie czytelnika i przygotowuje zamówione egzemplarze.

4. Odbieramy zamówione książki do godziny 16.00 w wejściu do szkoły. W tym samym miejscu można oddać wypożyczone książki, które będą podległa kwarantannie.

 

 

 

Ogólne zasady funkcjonowanie biblioteki szkolnej

w czasie trwania pandemii

 

1)    Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. W czasie pandemii nie ma możliwości wchodzenia Rodziców do biblioteki.

 

2)    Uczeń wypożyczający i zwracający książki powinien mieć założoną maseczkę  lub przyłbicę.

 

3)    Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca.

 

4)    Nie można samodzielnie wybierać książek. Książki i inne materiały biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 

5)    W miarę możliwości czytelnicy dzień wcześniej zamawiają książki za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub bezpośrednio  u bibliotekarza.

 

6)    Czytelnik, który chce oddać książki samodzielnie kładzie  je w wyznaczonym do tego miejscu.

 

7)    Uczniowie wypożyczają i zwracają książki według ustalonego grafiku.

 

8)    Książki  zwracane do  biblioteki przechodzą trzydniową kwarantannę.

 

Pomieszczenia biblioteki będą regularnie wietrzone i dezynfekowane

NA GÓRĘ