SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU – MARZEC, KWIECIEŃ

Grupa 3-latków w marcu na zajęciach przyrodniczych tworzyła obrazy o różnorodnej tematyce. W tym celu wykorzystano „Tablicę magnetyczną – natura”. Dzieci pogłębiały wiedzę na temat świata roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach np. lesie, na wsi czy też w wodzie. W czasie zajęć przedszkolaki doskonaliły pojęcie czasu i przestrzeni, potrzeby ochrony środowiska, kształciły umiejętność spostrzegania wzrokowego, logicznego łączenia faktów, a także umiejętności matematyczne i relacje przestrzenne. 

Na kolejnych zajęciach przedszkolaki odkrywały świat przyrody wykorzystując do tego celu „Wielki zestaw małego odkrywcy - Przyroda”. Jest to zbiór gier edukacyjnych, które w przyjazny sposób wprowadziły dzieci  w świat natury i zmian zachodzących w przyrodzie. Dzieci uczyły się nazw zwierząt i słownictwa z nimi związanego, nazw pór roku oraz przyporządkowania różnych czynności odpowiednim porom dnia. Gry i zabawy zawarte w zestawie pomagały kształtować i rozwijać zainteresowania przyrodnicze.

Jak powstaje cień - to temat kolejnych zajęć. Przedszkolaki dowiedziały się nie tylko jak on powstaje, ale również jakie czynniki wpływają na jego kształt i wielkość. Samodzielnie wykonały szereg doświadczeń, dzięki którym sprawdziły jaki cień dają przedmioty oraz jakim ulega on zmianom w zależności od odległości oraz kierunku padania światła.

Przedszkolaki poznały tez zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz utrwalano prawidłowe zachowania u dzieci. Wykorzystano zestaw, który pozwolił na teoretyczne omówienie zagadnień związanych z tematyka odpadów– celowością ich segregacji, zbiórką oraz recyklingiem, a także praktycznie przećwiczono prawidłową segregację odpadów.

 

W kwietniu przedszkolaki z grupy 3- latków na zajęciach przyrodniczych prowadziły obserwacje pogody. Wykorzystano do tego celu stację pogody, która była  świetnym instrumentem badawczym dla młodych odkrywców. Stacja pozwalała na badanie aktualnego stanu pogody. Wiatromierz odmierzał prędkość wiatru oraz pokazywał jego kierunek, natomiast termometr wskazywał temperaturę powietrza.

Skąd pochodzi pożywienie? Na to pytanie przedszkolaki uzyskały odpowiedź na kolejnych zajęciach realizowanych w ramach projektu. Wykorzystując grę edukacyjną poprawiały umiejętność rozpoznawania, klasyfikowania i rozróżniania żywności; rozwijały zakres słownictwa; poszerzały wiedzę dotyczącą rodzaju pożywienia i klasyfikowania go w zależności od występowania w przyrodzie; rozwijały umiejętność obserwacji  fotografii i obrazków oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

NA GÓRĘ